CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PHÚC HÀ

Danh sách sản phẩm

Loadcell Keli UDN 100kg, 200kg, 300kg

800,000 VND

Loadcell Keli UDN 100kg, 200kg, 300kg

Loadcell YBSC 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn

3,800,000 VND

Loadcell YBSC 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn

Quả chuẩn 500kg M1

15,000,000 VND

Quả chuẩn 500kg M1

Loadcell Bongshin DBBP 50kg, 100kg, 200kg, 500kg

2,500,000 VND

Loadcell Bongshin DBBP 100kg, 200kg, 500kg

Bộ chuyển đổi tín hiệu loadcell km02 keli

1,700,000 VND

Bộ chuyển đổi tín hiệu Loadcell 4-20mA

Loadcell thanh Keli SQB

1,500,000 VND

Loadcell thanh Keli SQB

Loadcell PST Keli chữ z

1,500,000 VND

Loadcell PST Keli chữ z

Loadcell Keli UDB 100kg, 200kg

900,000 VND

Loadcell thanh Keli UDB 100kg, 200kg LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Loadcell MT1241 Mettler

10,000 VND

Loadcell Mettler MT1241 LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Đầu cân Keli KM05 (XK3101)

4,300,000 VND

Đầu cân Keli KM05 (XK3101) LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Đầu cân XK3101+ Keli

10,000 VND

Đầu cân Keli XK3101+ LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Loadcell ZSGB Amcell 30 tấn USA

3,300,000 VND

Loadcell ZSGB Amcell USA 20 tấn, 30 tấn LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Mr. Thịnh)

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

Quảng cáo 3

ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG CÔNG NGHIỆP

ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG CÔNG NGHIỆP

Quảng cáo 2