Loadcell Bongshin

Loadcell Bongshin DBBP

2,500,000 VND

Loadcell Bongshin DBBP ( Đức Thịnh: 0919 920 198 - 0978 860 880)

Loadcell Bongshin DSCK

10,000 VND

Loadcell Bongshin DSCK LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Loadcell Cas SBA 50kg-5 tấn

1,000 VND

Loadcell Cas SBA 50kg-500kg LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Loadcell CAS BSA 500kg - 5 Tấn

1,000 VND

Loadcell CAS BSA 500kg-5 tấn LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Loadcell Bongshin TRD

10,000,000 VND

Loadcell Bongshin TRD LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Loadcell Bongshin TR 200kg, 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 5 tấn, 10 tấn

10,000 VND

Loadcell Bongshin TR 200kg, 500kg LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Loadcell thanh OSBKA 200kg, 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 5 tấn

2,800,000 VND

Loadcell thanh OBBM Bongshin Tải trọng: 20kg, 50kg, 100kg, 200kg

Loadcell Bongshin chữ Z 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn

2,500,000 VND

Loadcell bongshin chữ Z dùng cho trạm trộn

Trang 1 / 1
Hiển thị

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG CÔNG NGHIỆP

ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG CÔNG NGHIỆP

Quảng cáo 2

Quảng cáo 3