CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PHÚC HÀ

Danh sách sản phẩm

Đèn diệt côn trùng WebTrap 45W

5,400,000 VND

Đèn bắt côn trùng 45W keo dính

Đầu cân XK3101+ Keli

7,000,000 VND

Đầu cân Keli XK3101+ LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Loadcell PST - Keli (Z)

1,400,000 VND1,850,000 VND

Loadcell PST - Keli (Z) LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Loadcell thanh SQB Keli

1,200,000 VND1,500,000 VND

Loadcell thanh Keli SQB LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Loadcell Keli AMI 20kg, 50kg, 100kg, 200kg

800,000 VND1,220,000 VND

Loadcell thanh Keli AMI 50kg, 100kg, 200kg LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Bóng đèn diệt côn trùng philip 18w

160,000 VND186,000 VND

Bóng đèn diệt côn trùng philip 18w LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Đầu cân Keli KM05 (XK3101)

4,500,000 VND

Đầu cân Keli KM05 (XK3101) LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Bóng đèn domin 18W T8 diệt côn trùng

100,000 VND120,000 VND

bóng đèn diệt côn trùng 18W 6 tấc

Bóng đèn diệt côn trùng Domin 15W

110,000 VND

bóng đèn 45cm domin 15w cho đèn diệt côn trùng

Bóng đèn FL10BL dùng cho đèn diệt côn trùng

90,000 VND

bóng đèn 10w 33 cm cho đèn diệt côn trùng

Bóng đèn 18W diệt côn trùng philip

150,000 VND250,000 VND

Bóng cho đèn diệt côn trùng 6 tấc Philip Ms Mai - 0987496634

Đèn diệt côn trùng tấm keo dính DS-D152G

1,900,000 VND2,400,000 VND

Đèn diệt côn trùng tấm keo dính DS-D152G LH: 0919 920 198 - 0978 860 880 (Đức Thịnh)

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG CÔNG NGHIỆP

ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG CÔNG NGHIỆP

Quảng cáo 2

Quảng cáo 3